Disclaimer

Loka Voeding (Kamer van Koophandelnummer: 60671408), verleent u hierbij toegang tot www.lokavoeding.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Loka Voeding behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De adviezen door Loka Voeding en de informatie op www.lokavoeding.nl zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op een gezonde leefstijl en vervangen nooit een medische behandeling door een arts of diëtist. Alle beslissingen die u neemt op basis van de adviezen zijn voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Voor advies over de best passende behandeling voor uw gezondheidsklachten, wordt u ten allen tijde aangeraden uw medisch specialist te raadplegen.

Beperkte aansprakelijkheid
Loka Voeding spant zich in om de inhoud van www.lokavoeding.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op www.lokavoeding.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Loka Voeding.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.lokavoeding.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.lokavoeding.nl. Loka Voeding oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
Voor op www.lokavoeding.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Loka Voeding nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Loka Voeding en haar bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Loka Voeding, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.